Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Telelogopedie

Telelogopedie, oftewel logopedie op afstand, kan een betere kwaliteit van zorg opleveren. Er is meer cliëntencontact mogelijk en cliënten kunnen eenvoudiger zelf oefenen.

Stichting Groenhuysen is geïnteresseerd in telelogopedie. Op dit moment werkt Groenhuysen nog uitsluitend volgens de reguliere manier van logopedische behandeling. Telelogopedie zal de traditionele logopedie niet geheel vervangen, maar wordt gezien als een goede aanvulling. Er is namelijk meer cliëntencontact mogelijk en cliënten kunnen eenvoudiger zelf oefenen.

Van januari tot en met juni 2014 onderzoekt de minor Active Ageing van Avans voor Groenhuysen of er speciale programma's bestaan voor het geven van telelogopedie, of dat er andere manieren zijn waarop dit kan worden gedaan. Ook wordt gekeken hoe deze nieuwe vorm van logopedie gefinancierd kan worden. Het project moet een inventarisatie opleveren van de mogelijkheden van telelogopedie en hoe het binnen Groenhuysen ingezet kan worden.

Foto’s Telelogopedie