Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Onderwijs

 

Het succes van zorginnovatie wordt mede bepaald door de kennis en kunde van de zorgprofessionals. Daarom is het van belang dat zorginnovatie opgenomen wordt in het curriculum van zorgopleidingen. Het Care Innovation Center legt deze verbinding door samen te werken met onderwijsinstellingen in de regio West-Brabant en Zeeland. Doel is om zorginnovatie in te bedden in de opleiding waarmee studenten in een contextrijke leeromgeving praktijkervaring op kunnen doen. Het Care Innovation Center heeft de volgende stageprojecten samen met haar projectpartners geïnitieerd: