Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Shaken, not spilled

 

Mensen met tremor morsen vaak bij het drinken. Dat creëert een gevoel van schaamte en vormt een drempel voor hun sociaal leven. Het project “Shaken, not spilled” wil mensen met tremor de kans geven om te kunnen handelen zoals altijd en zoals iedereen. Daarvoor is een eenvoudig maar doeltreffend en user-centered product ontwikkeld: NoSpill. Dit product is een effectief en goedkoop hulpmiddel dat het morsen door de tremorbeweging tegengaat. NoSpill is onopvallend en eenvoudig te gebruiken. Daardoor kunnen mensen met tremor terug koffie drinken uit een gewone tas, of wijn uit een gewoon glas en hebben ze geen nood meer aan een opvallende en onhandige tuimelbeker!

De laatste prototypes zijn bijzonder beloftevol en hebben interesse opgewekt in professionele kringen. Met behulp van CrossCare worden de prototypes doorontwikkeld en getest op ruimere schaal. Deze proeftuinen verschaffen een essentiële link naar de eindgebruikers zodat het product ontwikkeld en getest kan worden dat aan hun noden en verwachtingen voldoet.

Het initiële idee van NoSpill werd bedacht door een multidisciplinair studententeam van de KULeuven: het Tremtech team. Deze studenten werkten een jaar lang aan een Product Innovation Project (afgekort PiP, http://pipleuven.be/) in opdracht van een externe organisatie: RVO-Society (www.rvo-society.be). COMmeto, een bedrijf met ervaring en een partnernetwerk in assistieve technologie zal de NoSpill, samen met het Tremtech team verder ontwikkelen en op de markt brengen.

Deelnemende organisatie(s): COMmeto bvba
Deelnemende proeftuinen: InnovAGE, LiCalab, CareVille, CIC en EIZT

Dit project wordt ondersteund door CrossCare.

Foto’s Shaken, not spilled