Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Roosendaal in beweging

Ouderen die weinig bewegen lopen het risico eerder gezondheidsproblemen te krijgen. Maar hoe kun je die ouderen aansporen om in beweging te komen? Roosendaal in Beweging stimuleert ze tot meer bewegen.

Met het project 'Roosendaal in beweging' worden 50-plussers opgezocht en aangespoord om meer te bewegen. Het gaat dan vooral om mensen die niet bewegen. Een beweegcoach stimuleert en adviseert hen bij het kiezen van passende lichaamsbeweging. Om voor de ouderen de gezonde keuze (meer bewegen) makkelijker te maken is het aanbod aan activiteiten in een online beweegwijzer op een rijtje gezet. Het project is een samenwerking tussen Avans Hogeschool, Van Broekhoven Fysiotherapie en Sportservice Noord-Brabant.

Van Broekhoven Fysiotherapie is een praktijk voor fysiotherapie met vestigingen in Roosendaal en Etten-Leur. De praktijk richt zich naast de reguliere fysiotherapie ook op het behandelen van complexe chronische aandoeningen en daar waar mogelijk de preventie ervan.

Foto’s Roosendaal in beweging