Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Reginahof: Innovatieve zorgappartementen en seniorenwoningen

Op vrijdag 23 september 2016 opende Mona Keijzer officieel de deuren van Reginahof in Steenbergen. Een prachtige plek, met uitzicht op de Schootsvelden, waar zowel vitale als mindervalide en dementerende ouderen zonder zorgen kunnen wonen.

Innovatieve zorgappartementen en seniorenwoningen

René Heijnen en Piërré Gorissen tekenden in oktober 2014 een koopcontract voor de aankoop van de voormalige basisschool ‘Maria Regina’. In het hoofdgebouw zijn na de aankoop 24 zorgappartementen gerealiseerd en in de ernaast gelegen aanbouw : 6 seniorenwoningen. De bewoners in het hoofdgebouw vormen per verdieping een gemeenschappelijk huishouden met hulp van een gastvrouw (24/7). Men kan samen koken en eten, maar dit is niet verplicht. Alles mag….

De zorgwoningen zijn op vele facetten aangepast aan de wensen van senioren waaronder:

  • Ruime indeling, geschikt voor een rolstoel
  • Geen trappen
  • Badkamer grenst aan slaapkamer, contact tussen zieke en gezonde bewoner
  • Domoticatoepassingen zijn centraal geregeld
  • Alarmering
  • Gedeelde douchedeuren
  • Aandacht voor kleur, positieve werking voor dementerende mensen
  • E-health toepassingen

Het RoGeP heeft advies uitgebracht met betrekking tot de geschiktheid van de woningen voor mindervaliden.

Zorg altijd dichtbij

Hoewel de mensen zelfstandig wonen in deze appartementen, is de zorg dichtbij door een nauwe samenwerking met thuiszorginstellingen. Gelet op alle aankomende veranderingen in de zorg, hebben de ondernemers samen met de Gemeente op innovatieve wijze invulling gegeven aan de zorg in Reginahof. 

Nauwe samenwerking met het onderwijs

Bij Reginahof wordt nauw samengewerkt met onderwijsinstellingen, waaronder ’t R@velijn in Steenbergen (vmbo) en het Kellebeek College (mbo). Zo maken de studenten als tijdens hun opleiding kennis met innovatieve huisvesting voor senioren.

Kijk voor meer informatie op de website van Reginahof.

Foto’s Reginahof: Innovatieve zorgappartementen en seniorenwoningen