Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

PB Zorgstoel

  

Dat bewegen gezond is, weten de meesten wel. Maar dat bewegen ook kan helpen bij het beheersen en/of behandelen van bepaalde ziektebeelden is veel minder bekend. Enkele jaren geleden introduceerde Vita Motion beweegplatforms die synchroon en ritmisch bewegen bij beelden en geluid van verschillende activiteiten. Het helpt dementie patiënten om hun geheugen in conditie te houden en het beteugelt onrust bij de patiënten, die nu vaak ook nog onvoldoende bewegen, omdat ze een sedentair leven leiden.

De bestaande Pactief Beweeg technologie van 2009 voldoet maar is niet geschikt voor massaproductie. Om die reden wil Vita Motion met een innovatieve en opschaalbare next generation Pactief Beweeg Zorgstoel een financieel aantrekkelijke oplossing bieden om dementie patiënten ook langer thuis te verzorgen. Dit is prettig voor de patient. Bovendien kunnen veel kosten worden bespaard als mensen langer thuis blijven wonen.

De Pactief Beweeg Zorgstoel zal een multifunctioneel hulpmiddel worden, dat zowel @home als in begeleid wonen kan worden toegepast. Door in co-creatie met zorgprofessionals en patiënten de next gen Pactief Beweeg technologie te ontwikkelen en te testen in Crosscare zorgproeftuinen in Vlaanderen en Nederland, zal kunnen worden vastgesteld dat met de PB Zorgstoel de kwaliteit van leven positief wordt beïnvloed, zodat demente ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Patiënten, verzorgers en de maatschappij hebben daar baat bij.

Deelnemende organisatie(s): Vita-Motion
Deelnemende proeftuinen: InnovAGE en CIC

Dit project wordt ondersteund door CrossCare.

Foto’s PB Zorgstoel