Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Parkinson Expertise Centrum

Van Broekhoven Fysiotherapie behandelt jaarlijks tientallen mensen met de ziekte van Parkinson. De praktijk heeft veel kennis en ervaring over deze aandoening en de inzet van (nieuwe) behandeltechnieken. Om zoveel mogelijk mensen met Parkinson in de regio te bereiken en te behandelen is in 2015 het idee ontstaan om een Parkinson Expertise Centrum op te richten. Doelstelling is om alle kennis en kunde op het gebied van de ziekte van Parkinson hierin onder te brengen.

Onderzoek en behandeling

De ziekte van Parkinson is een progressieve aandoening en heeft veel impact op het leven van deze mensen. Het is belangrijk dat zij de juiste informatie en behandeling krijgen. Het Parkinson Expertise Centrum coördineert deze zorg. De fysiotherapeuten hebben contact met andere zorgprofessionals waaronder de ergotherapeut, parkinsonverpleegkundige en een neuroloog. Daarnaast wordt er binnen het centrum veel onderzoek gedaan. Zo loopt er momenteel een onderzoek gericht op rugklachten. En doet het centrum, als één van de eerste gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken, onderzoek met een zogenaamde ‘slimme bril’ waardoor mensen met Parkinson beter kunnen lopen.

Sport en beweging

Beweging is belangrijk om zo lang mogelijk fit te blijven. Maar voor deze mensen is dat niet vanzelfsprekend. Samen sporten zorgt voor een extra stimulans. Daarom is er binnen het Parkinson Expertise Centrum een gevarieerd aanbod aan gezamenlijke sportactiviteiten, van een wandelgroep tot een zwemgroep.

Psychosociale begeleiding

Maar het allerbelangrijkste is dat er goed wordt geluisterd naar mensen met Parkinson en hun partners. Het tonen van begrip, een luisterend oor en samen zoeken naar de beste behandelmethode. De psychosociale begeleiding is heel belangrijk om te leren omgaan met de ziekte en er mee te leren leven.

Bij het Parkinson Expertise Centrum voelen mensen met Parkinson zich begrepen en weten ze dat de behandeling afgestemd is op hun specifieke aandoening.

Het Care Innovation Center West-Brabant is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Parkinson Expertise Centrum en het onderzoek naar nieuwe behandeltechnieken voor deze patiëntengroep.

Foto’s Parkinson Expertise Centrum