Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Navigator

De Navigator voorkomt dat jongeren met een beperking bij veranderingen van school, werk of woonruimte tussen wal en schip vallen.

MEE West-Brabant ontwikkelde een methode om jongeren met een beperking in beeld te houden: de Navigator. Deze begeleider voorkomt dat jongeren met een beperking bij veranderingen van school, werk of woonruimte tussen wal en schip vallen De navigator is een centrale contactpersoon voor de jongere bij de overgang van school naar stage, van school naar werk en van thuis wonen naar een zelfstandig bestaan. MEE heeft al goede ervaringen met navigatoren opgedaan in Drenthe.

MEE West-Brabant biedt onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. Zodat iemand zich verder ontwikkelt en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kan meedoen.

Foto’s Navigator