Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Meetinstrument voor valpreventie

Kinetic Analysis ontwikkelt een innovatief meetinstrument om valpreventie bij ouderen te ondersteunen. Regio West-Brabant stimuleert deze ontwikkeling door de toekenning van een subsidie uit het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP). Maarten Gijssel, oprichter van Kinetic Analysis, maakt gebruik van de vele mogelijkheden die West-Brabant biedt als proeftuin voor innovatieve zorgtoepassingen. Zo werkt hij voor de uitvoering van het project nauw samen met Revant, een specialistisch revalidatiecentrum voor de regio West-Brabant en Zeeland. Daarnaast is zijn onderneming betrokken bij het Care Innovation Center West Brabant als projectpartner.

Een veilige thuissituatie

Maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat ouderen steeds meer (en langer) zelfstandig en gezond moeten functioneren. En daarbij dient het zelfstandig functioneren ook steeds meer in de thuissituatie plaats te vinden. Dit is alleen mogelijk wanneer deze thuissituatie voldoende veilig is. Het potentiële valgevaar van deze ouderen bepaalt in grote mate de haalbare zelfstandigheid. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 1 op de 3 thuiswonende 65-plussers en maar liefst de helft van de 80-plussers eenmaal per jaar valt. Bij 40% van de valpartijen resulteerde dit in letsel. In 10% van de gevallen was er zelfs sprake van ernstig letsel. De Nederlandse verpleeghuispatiënten vallen gemiddeld 2 keer per jaar. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van lichamelijk letsel door een ongeval bij ouderen. Het is dus gewenst om vooraf de risico’s voor individuen (zo nauwkeurig mogelijk) te kunnen vaststellen zodat ook preventief kan worden gehandeld via gerichte interventies.

Voorkomen van valincidenten

Door een nieuw meetinstrument, gebaseerd op infrarood techniek, te ontwikkelen kan op iedere locatie accuraat worden gemeten hoe de mate van balans bij personen is tijdens de uitvoering van verschillende taken. Vervolgens kunnen gespecialiseerde fysiotherapeuten hen gericht begeleiden om vallen te voorkomen.

Samenwerking bij ontwikkeltraject

De toegekende subsidie biedt Kinetic Analysis de mogelijkheid om sneller het ontwikkeltraject te doorlopen en tot een succesvolle marktintroductie te komen. Naast projectpartner Revant zijn ook verschillende regionale zorginstellingen, Envida Zorggroep, PMC Heusdenhout en Avans Hogeschool afdeling gezondheidszorgtechnologie betrokken bij dit project. De VU Amsterdam levert vanuit het perspectief van kennisontwikkeling een actieve bijdrage.

Kijk voor meer informatie over de projecten van Kinetic Analysis op de website.

  

Foto’s Meetinstrument voor valpreventie