Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Innovatiemotor

Innovatie is een wezenlijke factor voor het realiseren van groei in een bedrijf. Het is ook tijdrovend en kostbaar. Innovaties kennen vaak een lange aanlooptijd. Verkrijgen van financiering voor het traject is lastig.

Onder de naam Innovatiemotor helpt Stichting BOVO MKB-bedrijven bij het realiseren van innovaties. Dit doen zij door ondernemers, studenten en specialisten zonder betaald werk aan elkaar te koppelen

BOVO zorgt zo voor een sterk innovatieteam dat zich ook richt op de commerciële inbedding van de innovatie. Het te ontwikkelen product wordt voortdurend aan de markt getoetst. Deels zorgt de betrokken ondernemer hiervoor, deels marketing en sales specialisten en studenten marketing en communicatie. Commerciële mensen zorgen gedurende het traject voor feedback met een marktgerichte bril. Later in het traject ondersteunen zij het marktonderzoek en de daadwerkelijke marktbenadering als het product daar klaar voor is.

Foto’s Innovatiemotor