Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Een belevingswand

Omgeving en sfeer hebben invloed op hoe mensen zich voelen. Wat is het effectvan geur, kleur en licht op het gedrag van mensen met een verstandelijke beperking? Een 'belevingswand' moet uitsluitsel geven.

S&L Zorg ontwikkelde samen met het bedrijfsleven een prototype van een 'belevingswand' met geuren, kleuren en licht. Het prototype dat in september 2014 klaar is wordt door cliënten getest op de locatie Sterrebos in Roosendaal. Door videoanalyse wordt het effect van de wand op het gedrag van de cliënten gevolgd. Als de wand 'werkt' zal hij onderdeel van behandeling worden, ook bij cliënten thuis. De thuiswand kan dan op maat gemaakt worden, met aangepaste geuren, kleuren en licht.

S&L Zorg biedt professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt waarbij kwaliteit van het bestaan de leidraad vormt.

Foto’s Een belevingswand