Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Dienstencheque

De Dienstencheque is er voor inwoners met een Wmo-indicatie, maar ook voor hen zonder indicatie die graag langer thuis willen blijven wonen. De cheques kunnen ze verzilveren voor ondersteuning in en om het huis.

De Dienstencheque is een manier om de ondersteuning aan burgers beter en goedkoper te organiseren. Per vastgesteld ondersteuninguur ontvangt een cliënt een cheque. De cliënt bepaalt zelf waarvoor hij of zij de cheques inzet. Daarbij kun je denken aan hulp bij huishouding, klussen in en om het huis, maaltijden, boodschappen doen, financiële administratie.

Het concept is niet nieuw, maar de basis gaat uit van een bewezen concept, dat door overheden in binnen- en buitenland op verschillende manieren wordt ingezet. Databyte link http://www.databyte.nl/ levert hiervoor een waterdicht en uniek systeem, het bedrijf heeft een applicatie ontwikkeld voor de cheque. Het bedrijf werkt bij de invoering ervan samen met BMC en het Wmo-kantoor. Databyte is in gesprek met verschillende gemeenten in West-Brabant om de Dienstencheque in te voeren.

Foto’s Dienstencheque