Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Regie op eigen kracht

Met het cliëntenportaal Regie op eigen kracht krijgt de ggz-cliënt ook online hulp.

Onderzoek toont aan dat online hulpverlening een verbetering is in de manier waarop ggz-cliënten met hun problemen omgaan. Ze zijn zelfstandiger en beter in staat te reflecteren op hun eigen functioneren. Dat is een reden voor GGZ WNB om het cliëntenportaal Regie op eigen kracht op te zetten. Zo is online rechtstreekse communicatie tussen cliënt en behandelaar mogelijk. Het portaal is ook een forum voor lotgenoten, geeft ggz-cliënten toegang tot hun eigen dossier en zij kunnen ook e-health cursussen volgen.

GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt hulp bij problemen op het gebied van geestelijke gezondheid. Het is een instelling voor behandeling en begeleiding van mensen met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen.

Foto’s Regie op eigen kracht