Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

CareXS: Veilig medicatiegebruik

CareNovitas heeft in 2015 een systeem en applicatie ontwikkeld dat veilig medicatiegebruik waarborgt. Dit systeem kan door thuiszorgmedewerkers, mantelzorgers, apothekers en huisartsen ingezet worden. Het draagt bij aan veiliger medicatiegebruik en is eenvoudig in het gebruik. De zorgorganisaties en zorgprofessionals zijn verzekerd van het gebruik van de meest up-to-date medicatie en toedienlijst.

Pilot CareXS

Het systeem is momenteel in pilotvorm operationeel bij diverse zorgorganisaties waaronder Buurtzorg. CareNovitas wil het systeem in 2016 ook laten landen bij zorgorganisaties in de regio West-Brabant.

Werking CareXS Systeem

Het CareXS Systeem bestaat uit een overzichtelijk online platform en een MediSpense medicatiedispenser.

  

Doel CareXS Systeem

 • Up-to-date informatie voor alle stakeholders in de thuiszorgketen
 • Cliënt, apotheek, Thuiszorg, Mantelzorg, Arts
 • Meer veiligheid bij medicatie toedienen
 • Controle en toezicht op medicatiegebruik door apotheker
 • Mutaties doorvoeren, traceren en administratief verwerken
 • Toegankelijkheid van de zorg ongeacht tijd en plaats
 • Waarborgen van de continuïteit in de zorg aan de cliënt
 • Waardevol instrument om te kunnen sturen op zorguitkomsten

Functionaliteit CareXS Systeem

 • Up-to-date Medicatieregister
 • Online medicatietoedienregistratie
 • Online monitoring van medicatiegebruik van de cliënt
 • Elektronische toedienlijst
 • Overzicht van toegediende medicatie
 • Geautomatiseerde alarmering
 • Integraal medicatieoverzicht naar medicatiegroep

MediSpense medicatiedispenser

 • Stimuleert zelfredzaamheid en bevordert therapietrouw van cliënt
 • Medicatie wordt op slikmoment aangereikt
 • Geautomatiseerde toedienregistratie met geïntegreerde alarmeringsfunctie
 • Zorg op afstand mogelijk door laagdrempelig en praktisch hulpmiddel

Foto’s CareXS: Veilig medicatiegebruik