Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Bewust vitaal

Bewust Vitaal brengt de gezondheid en leefgewoontes van werknemers in kaart. Met het doel om ziekte en ziekteverzuim te voorkomen.

OrthoMedic Bewust Vitaal is een gezondheidsonderzoek dat aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, stressklachten en longaandoeningen opspoort en aanpakt. De focus is niet alleen gericht op de fysieke en mentale gezondheid, maar ook op leefgewoontes van werknemers. Met als uiteindelijk doel gezonde inzetbare werknemers en een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Kern van Bewust Vitaal zijn de herhaalde Preventief Medische Onderzoeken en op maat gemaakte keuringen en healthchecks.

OrthoMedic Bewust Vitaal gezondheidsonderzoek is specialist in gezondheidsonderzoeken, uitgebreide Preventief Medische Onderzoeken (PMO's), PAGO's, keuringen en healthchecks.

Foto’s Bewust vitaal