Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

ARTHE: Active smart wearable orthosis for enhanched Rehabilitation THErapy

 

Het doel van Arthe is de ontwikkeling van een nieuwe generatie van intelligente revalidatiehulpmiddelen om op adaptieve wijze bewegingsassistentie te bieden aan patiënten met een zwakke of abnormale spieraansturing, Dit kan ontstaan door bijv. een beroerte of CVA. Deze toestellen zullen in eerste instantie gebruikt worden als aanvulling op de huidige arbeidsintensieve manuele therapie tijdens het zware revalidatietraject.

In een later stadium kan het toestel een mogelijkheid vormen om therapie op eigen initiatief voort te zetten na de standaard therapie (post revalidatie) in het revalidatiecentrum. In nog een later stadium zou dezelfde brace functionele assistentie bieden in een thuissituatie. De proeftuinen LiCalab, EIZT en CIC bieden een ideale testsetting om de gebruikerswensen van patiënten en fysiotherapeuten te identificeren. Zo wordt het product beter afgestemd op de wensen en noden van de eindgebruikers.

Deelnemende organisatie(s): ORTHO-MEDICO NV

Deelnemende proeftuinen: LiCalab, EIZT en CIC

Dit project wordt ondersteund door CrossCare.

Foto’s ARTHE: Active smart wearable orthosis for enhanched Rehabilitation THErapy