Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Apotheek partner van de thuiszorg

De werkdruk in zorginstellingen neemt toe. Daardoor staat de medicatieveiligheid onder druk. Tegelijkertijd stellen de overheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) strengere regels aan medicatieveiligheid binnen tehuizen en de thuiszorg. Apotheker Boris van Wijk, eigenaar van de apotheken in Hoeven, Fijnaart, Oudenbosch, Oud Gastel, Wouw en Steenbergen, wil daarom gaan samenwerken met Thuiszorgorganisaties in de regio. Zijn doel is om thuiszorgorganisaties zoveel mogelijk te ontzorgen als het gaat om de verstrekking van medicatie.

Boris van Wijk introduceert in dit kader de elektronische registratie van toediening via NCare. NCare is een tabletapplicatie, die de deellijsten vervangt en tegelijkertijd controle uitvoert op de medicatie-uitgifte. Het maken van een fout bij de medicatie-uitgifte wordt hiermee sterk verkleind. Verpleegkundigen kunnen naast medicatie toedienen ook medicatievoorstellen doen aan de arts. Artsen kunnen direct medicatie en hulpmiddelen voorschrijven en bestellen. Via de bijbehorende website heeft de zorginstelling beschikking tot verschillende rapportages rond vertrekkingen van medicatie binnen de zorginstelling. De website is eventueel ook door de apotheek te benaderen.

NCare maakt medicatieveiligheid beter beheersbaar en maakt de toediening van medicatie door medewerkers binnen de zorginstelling inzichtelijk. Het maakt het werk van de zorgverleners eenvoudig en controleerbaar en verhoogt de kwaliteit van de zorg. Het systeem legt vast wie, wanneer, welke medicatie aan welke patiënt toedient, met slechts twee scans per patiënt.

Van Wijk is in gesprek met thuiszorgorganisaties Surplus, TWB en Stichting Groenhuysen of en op welke wijze bovenstaande werkwijze voor hen van toegevoegde waarde is en ze een samenwerking kunnen aan gaan voor cliënten in de Gemeente Wouw en Steenbergen.

Foto’s Apotheek partner van de thuiszorg