Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Parkinson bril

 

Onderzoek door: Tessa van der Pol, fysiotherapeute bij Van Broekhoven Fysiotherapie in samenwerking met de Universiteit Twente, VUmc, Sophia Revalidatie en UMC St Radboud.

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben problemen met het lopen. Mensen lopen trager, maken kleinere passen en kunnen soms ook bij het lopen plotseling blokkeren, waardoor ze aan de grond geplakt of genageld staan (“bevriezen / freezing”). Om de problemen met lopen en freezing te doorbreken hebben veel patiënten baat bij technieken die gebruik maken van externe signalen, zoals het lopen op de maat van muziek, een metronoom gebruiken, in hun hoofd aftellen, of over strepen op de grond stappen. Deze signalen noemen we in het Engels "cues".

Google Glass is een voorbeeld van een “slimme bril” en zou een ideaal hulpmiddel kunnen zijn om mensen met Parkinson beter te laten lopen. De “slimme bril” zal cues zoals bv. ritmische geluiden en/of patronen in het vizier van de bril aanbieden.

De “slimme bril” bevat allerlei technologische hulpmiddelen, zoals camera’s, bewegingssensoren, luidsprekers, microfoon en plaatsbepaling (GPS). Bij het lopen met een “slimme bril” op het hoofd kan bv. de stapgrootte en de loopsnelheid van Parkinsonpatiënten vergroot worden. De kans op het ‘bevriezen’ van het lopen en daarmee valrisico kan worden verminderd. Geluiden en beelden in het vizier van de bril passen zich automatisch aan de omgeving en aan de bewegingen van de brildrager.

Hypothese voor dit onderzoek: Hebben Parkinson patiënten een positief effect bij een “Slimme bril”? Zijn ze in staat om hun looppatroon maar ook “The quality of life” te verbeteren?