Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Onderzoek vitaliteitsdiensten

Robbert Huser/Avans Hogeschool

Robbert heeft als HR professional en dienstverlener de ambitie om zich te specialiseren op het thema overgewicht in organisaties. Zijn doel is om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers met overgewicht. De doelstelling van het onderzoek is om in kaart te brengen of de ambitie van de opdrachtgever, Robbert Huser, haalbaar is.

Aan het onderzoek hebben 108 organisaties meegedaan. Gezamenlijk hebben zij ongeveer 90.000 medewerkers. Het gemiddeld verzuimpercentage is 4,5 %. 69 % van de respondenten heeft aangegeven een beleid te hebben gericht op de vitaliteit van hun medewerkers. Gemiddeld geeft men een 6,2 op een schaal van 2 – 9 op de vraag hoe tevreden men is wat investeren in vitaliteit oplevert. Bij de belangrijkste oorzaken van verzuim scoren onvoldoende beweging (35%), overgewicht (45%) en stress (54%) het hoogst. 50 % van de respondenten is tevreden zoals het nu gaat. Op de vraag wat de reden is om nog niet met vitaliteit aan de slag te gaan geeft 64 % aan dat zeer nog niet aan toe zijn gekomen. Op de vraag of men in de toekomst een vitaliteitsbeleid overweegt zegt 42% ja en 45 % weet het nog niet.