Zorginstellingen uitgedaagd om anders te werken met technologie 

Om in de toekomst meer mensen van goede zorg te kunnen voorzien met hetzelfde aantal zorgverleners, zullen we slimme oplossingen moeten bedenken. In het programma ‘Anders werken in de zorg’ gaat zorgaanbieder tanteLouise – samen met 11 andere zorginstellingen uit West-Brabant en ondersteund door kennisorganisatie Vilans en het innovatiennetwerk Care Innovation Center (CIC), de uitdaging aan om nieuwe technologieën voor de zorg te ontwikkelen. 

Op 28 mei werd de website www.anderswerkenindezorg.nl gelanceerd. Hierop staan de verschillende projecten waar alle partijen aan deelnemen. Het kan gaan om een pientere bril die helpt om het aantal medicatiefouten in de zorg drastisch terug te dringen. Maar ook om slim incontinentiemateriaal of een bril met camera die het mogelijk maakt dat een arts of gespecialiseerd verpleegkundige op afstand meekijkt. 

Technologische ondersteuning

'Om ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden, moeten we anders gaan werken. Daar ontkomen we niet aan. Maar het biedt ook nieuwe kansen', zegt directeur zorg en behandeling Jan-Kees van Wijnen van tanteLouise. Hij wijst op de huidige arbeidsmarktproblematiek, die in de toekomst alleen maar groter wordt. 'Door vergrijzing neemt het aantal ouderen dat zorg vraagt in snel tempo toe, terwijl het aantal mensen dat die zorg kan bieden onder druk staat. Dat vraagt om slimme oplossingen en de inzet van technologische ondersteuning.'

Deelnemers

Op uitnodiging van CZ Zorgkantoor en met ondersteuning van Vilans, CIC en het Ministerie van VWS werken de volgende deelnemers samen aan Anders Werken in de zorg: Avoord, De Riethorststromenland, Groenhuysen, Het Hoge Veer, Park Zuiderhout, fusieorganisatie Raffy en De Leystroom, Ruitersbos, Surplus, tanteLouise, Thebe, Volckaert en Zorgplein Maaswaarden.