Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zorgboulevard brengt onderwijs, werkveld en innovatie samen

Het Huis van Morgen is gevestigd op de Zorgboulevard van het Kellebeek College. Hier komen onderwijs, werkveld en innovatie bij elkaar. Deze unieke verbinding vormt de basis voor de zorg van morgen, met betrokken nieuwe medewerkers die kennis hebben van en handelen naar de zorg van morgen.

Dayclock

Met onderstaand filmpje kun je zelf een kijkje nemen op de Zorgboulevard en kennis maken met verschillende projecten. Zo gaat een student aan de hand van de zorgvraag op zoek naar een toepassing in het Huis van Morgen die een cliënt met een geheugenprobleem kan helpen. De Dayclock wordt geïntroduceerd bij de cliënt waardoor ze geholpen wordt bij het invulling geven aan de dagstructuur en niet meer alles zelf hoeft te onthouden.