Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zora in Kellebeek College

Over 10 jaar zijn ze niet meer weg te denken in de ouderenzorg, zo voorspellen deskundigen. Mensachtige robots als Zora, die al worden ingezet in verschillende verzorgingstehuizen. Maandag 5 oktober was Zora een dagje in het Kellebeek College en ze kreeg alle aandacht van docenten, studenten en cliënten van de Zorgboulevard. Leden van KBO-Roosendaal waren ook aanwezig en maakte kennis met Zora. Eén van de bezoekers maakte een kort filmpje over het bezoek van Zora, een mooie impressie van een bijzonder bezoek.

De NPO maakte een documentaire over Zora in een verzorgingstehuis.