Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

ZIVVER en Ectosense positief over resultaten CrossCare

 

 

Van #hoedan? naar #zodus! dat was de titel van het pitchevent dat het Care Innovation Center West-Brabant (CIC) op maandag 22 januari 2018 organiseerde in Innovitapark Roosendaal. Dit event vond plaats tijdens de Nederlandse e-Healthweek. Deelnemers konden hier kennismaken met innovaties die het verschil gaan maken. Ook ZIVVER en Ectosense gaven hier een toelichting op hun innovatie en de mogelijkheden die CrossCare hen biedt.

Wat heeft CrossCare ondernemers gebracht?

In 2016 is het project CrossCare gestart. Het project is onderdeel van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma van de EU. Doel is om met dit project innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers te ondersteunen bij onderzoek en experimentele ontwikkeling. Het Care Innovation Center West-Brabant is 1 van de 6 proeftuinen in Nederland en Vlaanderen waar ondernemers hun innovatie in co-creatie met de eindgebruiker kunnen testen. Wat heeft CrossCare ondernemers gebracht en wat zijn de verwachtingen van ondernemers die net zijn gestart? Deze vraag stond op 22 januari centraal. 

Foto: Geert van Deth, ZIVVER

Dit project helpt ondernemers om hun product te verbeteren

ZIVVER is één van de projecten die in Wave 1 is geselecteerd en inmiddels ruime ervaring heeft met de werkwijze van CrossCare. De organisatie richt zich op makkelijke en veilige communicatie binnen de zorg. Geert van Deth van ZIVVER was zeer positief over de gelegenheid die CrossCare heeft geboden om hun product uit te testen in vier proeftuinen in de gezondheidszorg. Cruciaal daarbij was dat ze het product door eindgebruikers hebben kunnen laten testen in de praktijk. Dit heeft hen veel nieuwe inzichten opgeleverd waarmee ze hun product sterk hebben kunnen verbeteren. Daarnaast waren ze positief over het grensoverschrijdend aspect in het programma. Dit heeft ze geholpen om op een gemakkelijke manier contacten te leggen in Vlaanderen. “CrossCare biedt je een platform om als jong groeiend bedrijf je product te verbeteren en opent deuren richting Vlaanderen.  Voor mij zelf was deze pitchbijeenkomst erg interessant om ZIVVER nogmaals aan een nieuw publiek te kunnen presenteren. Daarbij is het fijn om collega ondernemers te ontmoeten die ook hele mooie dingen aan het maken zijn voor verbeteringen in de zorg. Inspirerend en wellicht groeien daar op termijn weer nieuwe samenwerkingsvormen uit”, aldus Geert van Deth.

Foto: Bart van Pee, Ectosense

Het opent deuren en creëert nieuwe ingangen

Ectosense is met hun project rondom slaapapneu pas net met Wave 3 gestart. Bart van Pee van Ectosense gaf een toelichting over het project MOSart, dat nu een paar maanden loopt binnen CrossCare. Hij vertelde positief over de deuren die CrossCare nu al opent. Ook deze pitchbijeenkomst van CIC is daar een goed voorbeeld van. “Dit event weerspiegelt waar CrossCare voor staat: zorginnovaties tot bij de vele hoeken van de zorgverlening brengen (en omgekeerd). Vanuit Ectosense hebben we op het event interessante gesprekken gevoerd met een verzekeraar, zorgcentrum voor ouderen, en andere innovators waar we raakvlakken mee hadden. Op één avond hebben we zo direct heel wat partners van het CIC ontmoet, die ons kunnen helpen om bij onze Noorderburen onze slaap apneu oplossing in het zorgstelsel te integreren.”