Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zembro Plus voor dementerenden of mensen met geheugenproblemen

Signalen uit de sector en gerichte vragen van mantelzorgers en zorginstellingen deden zorgondernemer Zembro eind 2016 besluiten zijn personenalarm voor actieve senioren uit te breiden met features voor ouderen met geheugenproblemen, zoals dementie. Dat resulteerde in de Zembro Plus, een versie met een dwaalalarm en een slot dat de drager alleen met hulp kan openen.

Het oorspronkelijke Zembro-horloge, dat al sinds 2015 verkrijgbaar is, is ontwikkeld als ruggensteun voor de actieve senior. De moderne senior blijft steeds langer mobiel en fit en wordt tevens van overheidswege gestimuleerd zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Beide trends veronderstellen een grote mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De bekende risico’s blijven echter bestaan; zo is het niet ondenkbaar dat de senior een val maakt en hulp moet inroepen. Met deze problematiek in gedachten bracht Zembro een oplossing op de markt bestaande uit een waterdicht horloge, een app voor de contactpersonen en een 24/7-service. De combinatie zorgt ervoor dat het mobiel personenalarm nu ten allen tijde en overal paraat staat voor het kwetsbare individu.

Zembro Plus voor dementerenden

Nu is Zembro klaar voor een zwaardere zorgvraag. Het aantal mensen met dementie blijft stijgen. Om hierbij hulp te bieden, brengt Zembro een versie op de markt voor ouderen met beginnende geheugenproblemen en hun verzorgers.

Johan De Geyter van Zembro licht toe : “De Zembro Plus is voorzien van een speciaal ontwikkelde sluiting die alleen met behulp van een tweede persoon geopend kan worden. Daarmee voorkomt Zembro dat de dementerende senior het horloge zelf uitdoet. Om ook binnenshuis de plaatsbepaling van de drager te optimaliseren, kan de Zembro Plus gekoppeld worden aan Zembro bakens die in het huis of in de zorginstelling van de gebruiker geplaatst kunnen worden.

Ook is de Plus-versie voorzien van een dwaalalarm op basis van geofencing: het device bakent een geografisch gebied virtueel af door middel van GPS. Concreet houdt dit in dat familie/vrienden en zorgverstrekkers in de Zembro-app een zone kunnen instellen waarbinnen de senior zich veilig kan begeven. Wanneer de senior die zone verlaat, krijgen de helpende contacten via de app een alarm. Ze kunnen dan de locatie van de senior in de app bekijken en naar de senior bellen.”

Over het ontstaan van Zembro

Het idee achter het Zembro-horloge is ontstaan na een gezamenlijke zakenreis van een twintigtal Belgische ondernemers naar San Francisco. Met het Zembro-horloge heeft UEST NV –de Belgische start-up achter het product- als missie generaties met elkaar te verbinden, zodat ze op de beste manier voor elkaar zorg kunnen dragen. Het bedrijf ziet digitale technologie als hefboom om dat werkelijkheid te laten worden. 

Meer informatie