Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Zakkaartjes App voor medewerkers Bravis Ziekenhuis

De verpleegkundigen in het Bravis ziekenhuis hebben een boekje op zak met daarin protocollen en werkinstructies. Het boekje is beschikbaar gesteld door de Verpleegkundige Adviesraad. Naast het boekje komt voor alle medewerkers binnenkort een app beschikbaar.

GAAZ-verpleegkundige Linda Miltenburg ontdekte dat sommige ziekenhuis het boekje hebben vervangen door een app. Zij stapte naar het Bravis InnovatieTeam die het e-dee omarmde. De afgelopen tijd is de Zakkaartjes App uitgeprobeerd en wordt binnenkort in heel Bravis uitgerold, waardoor alle verpleegkundigen naast het papieren boekje ook de digitale variant tot hun beschikking hebben.

Smartphone

De app werkt met kaartjes op een smartphone. Doordat de digitale kaartjes centraal kunnen worden bijgewerkt is informatie altijd up-to-date, hoeft niet uitgedraaid, verspreid en door de verpleegkundige in het boekje gestopt te worden. Hierdoor hebben verpleegkundigen snel, handzaam en vooral actueel inzicht in de belangrijkste protocollen en procedures van het ziekenhuis.

Indirect heeft de patiënt baat bij de Zakkaartjes App. Doordat de verpleegkundige altijd beschikt over de juiste en actuele informatie wordt de kwaliteit van zorg vergroot. Daar wordt iedereen beter van.

Vragen

Bij vragen over deze ontwikkelingen kan er contact worden opgenomen met het Brave Innovatieteam. (brave@bravis.nl)

Meer informatie