Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Xavier ‘ontdekt’ innovatie voor zijn vader in het Huis van Morgen

Xavier Verburg is een student aan het Kellebeek College en volgt de BOL-opleiding Verpleegkundige Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT). Onlangs bezocht Xavier met zijn klas het Huis van Morgen en kreeg hij uitleg over nieuwe producten die het mogelijk maken om langer zelfstandig thuis te wonen. “Ik was verrast door de vele mogelijkheden. Maar vooral dat hele simpele dingen mensen thuis verder kunnen helpen”.

Een zorg minder dankzij de ledwalk

Voor één innovatie zag Xavier direct een concrete toepassing in zijn eigen omgeving. Mijn vader is licht dementerend en als hij ’s nachts uit bed komt is hij soms zijn oriëntatie kwijt omdat er geen licht is. De ledwalk biedt daarbij uitkomst. Als je uit bed komt gaat, door een sensor onder het bed, direct licht branden. Hierdoor heeft mijn vader direct goed zicht en het kan voorkomen dat hij bijvoorbeeld valt als hij uit bed komt. Voor mijn moeder en mij is dit een zorg minder.

Ontzorgen door inzet nieuwe producten en diensten

Xavier kreeg na de uitleg in het Huis van Morgen de ledwalk mee naar huis om uit te proberen. Zijn vader is heel tevreden en heeft inmiddels een eigen exemplaar. “Mijn conclusie na het bezoek aan het Huis van Morgen is dat nieuwe producten en diensten belangrijk zijn om mensen te ontzorgen. Natuurlijk blijft specialistische zorg altijd nodig maar met nieuwe eenvoudige producten en diensten zoals deze ledwalk kunnen mensen zich ook heel lang zelfstandig redden”.