Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede idee├źn in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Week van de implementatie, laat zien wat werkt!

Hoe implementeer je een interventie succesvol op alle basisscholen in Nederland? Wat is de beste manier om over te gaan naar zelfsturende teams? Hoe verbeter je als organisatie of gemeente het inkoopproces? Hoe zorg je dat een verandering tot het gewenste resultaat leidt? Dit zijn enkele onderwerpen die centraal staan tijdens de Week van de Implementatie van maandag 16 januari t/m vrijdag 20 januari.

Implementeren van veranderingen: in welke sector en welke functie je ook werkt, we hebben er dagelijks mee te maken. De wereld om ons heen vraagt dat we steeds beter en sneller implementeren. Want innovatiebudgetten worden krapper, terwijl de vraag om nieuwe oplossingen blijft. Aandacht besteden aan het invoeren, uitvoeren, monitoren en borgen van een verandering heeft grote invloed op de effectiviteit van de verandering. Om van elkaars verandertrajecten te leren, staan de jeugdsector en de publieke gezondheidszorg van maandag 16 januari tot en met vrijdag 20 januari 2017 voor het eerst in Nederland in het teken van de Week van de Implementatie. De Week van de Implementatie is een initiatief van het Nederlands Implementatie Collectief.

Zichtbaar maken en kennis opdoen

Op scholen, in de kinderopvang, bij huisartsenposten, bij peuterspeelzalen, in welzijnsorganisaties, in ziekenhuizen, in jeugdhulpinstellingen, bij gemeenten, op hogescholen, universiteiten, enzovoort: op al die plekken vinden continu veranderingen plaats. Klein en groot. Met weinig en met veel impact. Makkelijk en moeilijk. In de Week van de Implementatie doen we een oproep om zichtbaar te maken hoe jij die verandering aanpakt en bieden we je de mogelijkheid om meer kennis over implementeren op te doen.

Bekijk de activiteiten die georganiseerd worden tijdens de week van de implementatie.