Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Week tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En al loopt de één meer risico op eenzaamheid dan de ander, iedereen kan op enig moment in zijn leven met eenzaamheid geconfronteerd worden.

(H)erken eenzaamheid. Handel op tijd. Dat is het thema van de Week tegen Eenzaamheid 2014. De activiteiten vinden plaats van 25 september t/m 4 oktober 2014.

In de Week tegen Eenzaamheid helpen verschillende organisaties met uiteenlopende activiteiten mensen eenzaamheid, of het risico op eenzaamheid, te herkennen. Bij zichzelf of bij een ander. In de privésfeer maar ook als vrijwilligers, beroepskrachten in zorg en welzijn en bij gemeenten.

De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van Coalitie Erbij, de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid.

Bekijk het overzicht aan activiteiten in de regio Breda.