Webinar toont de kansen van AI in de zorg

Met een goede samenwerking en door het delen van data kan Artificial Intelligence (AI) een grote bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen in de zorg. Dat is de slotconclusie van het webinar ‘AI in de Zorg: benut de kansen!’ over kunstmatige intelligentie in de zorg dat dinsdagmorgen 26 mei via 211 unieke IP-adressen werd gevolgd. Het zeer goed ontvangen webinar was een initiatief van Coöperatie Slimmer Leven, MindLabs en Care Innovation Center; drie Brabantse organisaties die samenwerken op het gebied van zorg en innovatie.

Op het gebied van AI is samenwerking essentieel. Om alle AI-activiteiten in ons land te verbinden is sinds een half jaar de Nederlandse AI Coalitie operationeel. Manager Kees van der Klauw opende het webinar en zette uiteen wat AI kan betekenen voor de uitdagingen in de gezondheidszorg. “We leunen steeds meer op data en op kunstmatige intelligentie om de kosten omlaag te brengen en de kwaliteit te verbeteren”, aldus Van der Klauw. “AI combineert de inzichten van duizenden artsen en miljoen casussen. Meer dan een mens kan bevatten. Daar gaan computers bij helpen. De bottleneck is om al die kennis in de computer te krijgen. Het delen van data is enorm belangrijk. De computer vervangt nooit een arts, maar kan sneller een conclusie uit data halen. De arts en de computer vormen samen een krachtige combinatie.” Voor het verder ontwikkelen van AI is de komende 7 jaar 2,1 miljard euro nodig, waarvoor de coalitie een plan bij de rijksoverheid heeft ingediend.

Out of the box
Max Louwerse, hoogleraar Cognitieve Psychologie en AI aan Tilburg University, ging in op het toepassen van AI in de zorg. Veel mensen zien AI als een ‘black box’, waarbij je aan de buitenkant niet ziet wat er in zit. Louwerse riep de zorg op om juist ‘out of the box’ te denken: “Enthousiasmeer wetenschappers om oplossingen te vinden voor problemen die jullie hebben.” Als voorbeeld haalde hij het VIBE-project aan, waarbij levensechte avatars worden gemaakt waarmee patiënten op elk moment van de dag in gesprek kunnen gaan. “De avatar is geen arts, maar een gesprekspartner die de patiënt verwijst naar de juiste zorgverlener.”

Dementie
Twee praktijkvoorbeelden bij dementerenden werden aangehaald door Eveline Wouters, lector Gezondheidsinnovaties en Technologie van Fontys en hoogleraar ‘Succesvolle technologische innovaties in de zorg’ van Tilburg University. Met toepassingen als deursensoren en polsbandjes hebben dementerenden al meer bewegingsvrijheid gekregen. Nu wordt geëxperimenteerd om met een polsband stresssignalen te meten, zodat anderen het gedrag van de dementerende beter begrijpen. “Als iedereen bij de innovaties betrokken wordt, is de kans op succes een stuk groter”, stelt Wouters. “Door de technologie verandert het werk, maar de kern van het vak blijft bestaan.”

Experimenteren
Tot slot gaf Martijn ten Napel, informatie-architect van het Catharina ziekenhuis, een voorbeeld van een mislukt experiment dat toch zeer nuttig was. Het ziekenhuis onderzocht het gebruik van algoritmes bij het opsporen van slokdarmkanker. Hiervoor wilde het Catharina de eigen terminals gebruiken. Dit bleek echter een te grote opgave voor het ziekenhuis alleen. Daarom is samenwerking gezocht binnen het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC). “Ons advies aan andere ziekenhuizen is dan ook: experimenteer veel en organiseer samenwerking. Technische ontwikkelingen gaan door en als ziekenhuis moet je daar klaar voor zijn.”