Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

VWS zet in op eHealth en roept organisaties op om toepassingen te delen

Het ministerie van VWS wil eHealth inzetten om te komen tot meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg van patiënten. De ambities van VWS zijn groot: in 2019 moet 80% van de chronisch zieken toegang hebben tot apps, 75% moet zelfstandig metingen kunnen uitvoeren en alle Nederlanders moeten via beeld met de zorgverlener kunnen communiceren.

Beschik jij over e-healthtoepassingen die je wilt laten zien tijdens de e-healthweek?

Het ministerie van VWS en het Platform voor de InformatieSamenleving zijn op zoek naar organisaties die willen laten zien wat zij met e-health doen. Iedereen kan meedoen aan de e-healthweek; zorginstellingen, leveranciers, initiatieven, onderwijsinstellingen, patiëntenplatformen of ouderenbonden door het hele land.

Ook meedoen?

Wil jouw organisatie ook haar deuren openen? Meld je dan aan via http://www.ehealthweek.net.