Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Vrijdag 15 april, opening Kwiekroute Westrand

Op 15 april wordt de Kwiekroute in de Westrand in Roosendaal officieel en feestelijk geopend door wethouder Hugo Polderman. De Kwiekroute is een wandelpad waarlangs “gym” oefeningen gedaan kunnen worden. Hierdoor is sporten bereikbaar voor iedereen. De Kwiekroute dient meerdere doelen waaronder ontmoeten, verbinden en bewegen en draagt bij aan een goede gezondheid. De route loopt van het huis van de Westrand naar het St. Elisabeth met aan het begin en aan het einde een ontmoetingsplek.

Opening Kwiekroute 15 april 2016

Iedereen is op 15 april om 9.00 uur van harte welkom om bij het Huis van de Westrand de opening bij te wonen. Na de opening wordt een deel van de route gelopen met St. Elisabeth als eindpunt. Daar krijgen de deelnemers aan de Kwiekroute een kopje koffie/thee. Aansluitend volgt een demonstratie van de Rollz Motion, een rollator en rolstoel in één!

Programma

8.30 – 9.00   Vrije inloop met koffie en Kwiek- gebak in Huis van de Westrand 

9.00 – 9.15   Openingswoord door wethouder Polderman en onthullen van het bord

9.15 – 9.45   Afleggen van het eerste gedeelte van de Kwiekroute naar St. Elisabeth onder begeleiding van Ronald van Broekhoven

9.45 – 10.15  Koffiepauze bij St.Elisabeth, overhandiging van cheque van het Kellebeek College

                    Demonstratie Rollz Motion door medewerkers van het Huis van Morgen

10.15            Einde officiële opening.