Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Vitaliteit en zelfredzaamheid staat centraal bij woonwensen

Op woensdagavond 24 mei stond mevrouw Suijkerbuijk centraal tijdens een bijeenkomst over wonen in West-Brabant georganiseerd door het CIC, de Gemeente Roosendaal, het Huis van Morgen en Wonen met Gemak. Mevrouw Suijkerbuijk stond model voor vitale senioren in de regio. Hoe kunnen zij in nieuwe woonvormen en met slimme toepassingen vitaal blijven en langer zelfstandig wonen? Vele voorbeelden werden gegeven om de aanwezigen te inspireren maar ook bewust te maken van het feit dat ouder worden vraagt om aanpassingen in de woonomgeving.

 

 

Hoe moet dat nu met mevrouw Suijkerbuijk?

Onze woonwensen veranderen sterk. We blijven langer gezond en energiek en staan vol in het leven. We willen zelfstandig blijven wonen en als dat nodig wordt, willen we zorg naar eigen inzicht kunnen organiseren. Dat vraagt om een nieuwe kijk op de manier waarop wij wonen en leven. Mevrouw Suijkerbuijk staat tijdens deze bijeenkomst als fictief persoon en inwoonster van de Gemeente Roosendaal centraal. Hoe wil zij straks wonen? Hoe ziet haar ideale buurt er uit? En hoe gaat ze zorg regelen mocht dat straks nodig zijn? Wat heeft mevrouw Suijkerbuijk nodig en hoe kunnen we daaraan tegemoet komen?

De vraag van inwoners staat centraal

Henri Swinkels, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, benadrukte het belang om goed te luisteren naar de vraag van burgers. Wat zijn hun wensen en hoe kunnen nieuwe initiatieven hieraan tegemoet komen? En er zijn hele goede initiatieven die daar op inspelen, het is belangrijk om deze te ondersteunen. Corné van Poppel, wethouder van de Gemeente Roosendaal, onderstreepte daarnaast het belang van goede voorlichting. Er zijn hele mooie slimme toepassingen waar veel inwoners, maar ook zorgprofessionals, het bestaan niet van weten.  Het Huis van Morgen in het Kellebeek College maakt dit toegankelijker voor inwoners. Naast dat ze hier terecht kunnen voor informatie, kunnen ze de toepassingen ook uitproberen en vragen over hun eigen situatie voorleggen.

De nieuwe oudere, wat zijn hun wensen?

“Senioren zijn geen homogene groep, elk individu heeft weer andere wensen en behoeften”, zo stelt Emile Quanjel van Avans Hogeschool. Daarom is het belangrijk om te kijken naar verschillende duurzame woonoplossingen die aangepast kunnen worden naar verschillende fasen in het leven. In zijn presentatie geeft hij een aantal voorbeelden hiervan.

Roosendaal broedplaats voor nieuwe ideeën

Sjoerd Elseman van de Gemeente Roosendaal gaf tijdens deze bijeenkomst een toelichting op Innovitapark, onderdeel van de nieuwe wijk de Stadsoevers tussen de Molenbeek en de Vliet in Roosendaal. Dit gebied was eeuwenlang hét handelscentrum van Roosendaal. Ook in het nieuwe Stadsoevers blijft er ruimte voor ondernemers in Innovitapark. In de broedplaats Innovitapark komen ondernemers en (zorg)organisaties samen om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en te toetsen bij gebruikers. De broedplaats is gevestigd in het oude PostNL gebouw aan de Oostelijke Havendijk 13 in Roosendaal. Innovitapark is een initiatief van de Gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

Na de pauze vertelde Margo Emmen, gerontoloog verbonden aan het Huis van Morgen, het verhaal van mevrouw Suijkerbuijk. Hoe ze leeft en wat het betekent als mevrouw Suijkerbuijk door een val een beroep moet doen op anderen en niet meer haar ‘gewone’ zelfstandige leven kan leiden. Een situatie die in de praktijk veel voorkomt. Mensen zijn kwetsbaar en zeker als ze ouder worden. Daarom is het belangrijk om goed te kijken hoe ongelukjes voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld drempels in huis te verwijderen of aan te passen. Het Huis van Morgen helpt mensen om te kijken naar hun situatie en informatie te geven over slimme oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan hun zelfredzaamheid en gezondheid. Rolf Jobse van Wonen met Gemak ging vervolgens in op de wooncheck en hoe mensen met behulp van hun expertise aanpassingen kunnen doen aan de woning zodat ze hier langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Succesvolle wooninitiatieven

Natuurlijk was er tijdens deze bijeenkomst ook aandacht voor succesvolle initiatieven in de regio waaronder de vernieuwende woonvorm in de Eglantier waarbij jeugdzorg en ouderenzorg samenkomen, toegelicht door Theo Berg van Kloek Wonen met Zorg. Maar ook Woonconnect, een innovatief platform waarmee je je huis online van binnen en buiten kan bekijken en aanpassen, maar ook de straat en de buurt in 3D kan zien. Paul van Pelt gaf hier een korte toelichting op.