Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Virtual & Augmented Reality Ideathon: IK ZORG VR!!

Een acht uur durende snelkookpan waarin we mensen uit het bedrijfsleven, cliënten, zorgverleners en mensen met technische kennis samenbrengen om in co-creatie concrete toepassingen van VR & AR in de zorg te bedenken en te pitchen. Dat is de Virtual & Augmented Reality Ideathon die op 25 november werd georganiseerd door Zorginnovisie.

 

  • In 8 uur met diverse mensen werkelijk toewerken naar nieuwe toepassingen voor ‘kwetsbare burgers’
  • Iedereen levert een aandeel in het tot stand komen van de Ideathon met gesloten beurs!
  • Alle concepten hebben de kans om op geboden te worden door de Dragons Den.
  • Iedereen leert in informele sfeer nieuwe mensen kennen die waardevol zijn voor zijn of haar netwerk.

Bartimeus met de Slechtziendenbril kwam als winnaar uit de bus.

Zorginnovisie

De Reality Ideathon is een initiatief van Zorginnovisie. Dit is een community van influencers, dwarsdenkers, zorgvernieuwers die geloven dat zorginnovatie voornamelijk door het delen van kennis plaatsvind. Zorginnovisie wil mensen inspireren, faciliteren en verbinden om zo met elkaar de zorg te verbeteren met behulp van technologie.

Hoe kun je Virtual Reality toepassen in de zorg?

Het Permanent Future Lab was aanwezig bij de "ideathon" van Zorginnovisie. Hoe kun je moderne technologie zoals Virtual Reality toepassen in de zorg zodat je mensen persoonlijker en efficiënter kunt helpen? Bekijk dit filmpje.