Vijftig zorgpartijen samen aan de slag in Health Innovation School Brabant

De zorg staat onder druk. Door onder andere een tekort aan arbeidskrachten en de vergrijzing is het een uitdaging om de zorg betaalbaar, op maat en op niveau te houden. Vijftig zorgpartijen gaan het komend half jaar samen deze uitdaging aan in de Health Innovation School (HIS) Brabant, die dinsdag 21 januari in Eindhoven is gestart.

Het zorgsysteem moet op de schop

HIS Brabant wordt georganiseerd door het Care Innovation Center, coöperatie Slimmer Leven en Alles is Gezondheid en wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, het ministerie van VWS, CZ en diverse andere partners. Het doel is om de kennis, ervaring en het netwerk nog verder te ontwikkelen zodat de implementatie en opschaling van innovaties een vlucht krijgt. “Het zorgsysteem in Nederland moet op de schop”, stelt directeur Chantal van Spaendonck van het Care Innovation Center. “Dat moeten we samen doen met zorgprofessionals, het bedrijfsleven, de zorgverzekeraars, het onderwijs en de overheid. Zij zijn allemaal aangesloten bij de HIS Brabant. Tijdens zes opleidingsdagen, diverse werksessies en in 10 projectgroepen werken de deelnemers gedurende een half jaar lang aan evenzoveel vraagstukken. Zo komen zij tot oplossingen die de toepasbaarheid, implementatie en opschaling van zorginnovaties verbeteren en versnellen. Oplossingen voor onder andere het personeelstekort in de zorg en meer kwaliteit van leven. In de zorg zijn al vele innovatieve producten en diensten voorhanden. Helaas worden nog niet alle mogelijkheden gebruikt. Maar ook de financieringsstromen kunnen efficiënter georganiseerd worden. Daarom zijn ook  de overheid en zorgverzekeraars bij HIS Brabant betrokken. Voor ondernemers biedt het kansen om bestaande innovaties verder te ontwikkelen. Bovendien moeten we goed naar de patiënt, mantelzorger en zorgverlener luisteren en uitleggen wat de mogelijkheden zijn en hoe zij werken. Met HIS Brabant gaan we van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.”

Na de officiële opening werden dinsdag 21 en woensdag 22 januari de eerste opleidingsdagen gehouden. De afsluiting vindt op 3 juni plaats bij het Care Innovation Center in Roosendaal.