Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Veel interesse in mogelijkheden CrossCare

Het project CrossCare ging officieel van start op 1 april. Met zes infosessies en een webinar bereikte CrossCare 400 ondernemers. Tijdens deze infosessies werd uitleg gegeven over de aanmeldingsprocedure, de zorgproeftuinen en de voordelen en voorwaarden van deelname aan het project. De selectie van ondernemers die zich vóór 15 juni hebben aangemeld is inmiddels in volle gang. 

 

Toelichting CrossCare en proeftuinen

Tijdens de informatiesessies werd duidelijk dat Nederlandse en Belgische ondernemers zeer geïnteresseerd zijn in elkaars zorgmarkt en daarom beroep willen doen op CrossCare. Ook stelde men vragen over de werking van de zorgproeftuinen. Een belangrijk punt tijdens de sessies bleek de staatssteunregeling, ook wel de-minimisregeling.

Volgens de de-minimisregeling mag een bedrijf niet meer dan €200.000,- aan overheidssteun ontvangen binnen 3 belastingjaren. De dienstverlening die een bedrijf ontvangt van de proeftuinen valt volgens de de-minimisregeling onder overheidssteun. Hiermee worden activiteiten vanuit de proeftuinen bedoeld, zoals live tests en co-creatiesessies. De subsidie vanuit CrossCare voor projectkosten, zoals personeelskosten, materialen of contractonderzoek vallen echter niet onder de de-minimisregeling. Ook projecten die aangevraagd zijn bij IWT, zoals AAL, haalbaarheidsstudies of innovatieprojecten, vallen niet onder de de-minimisregeling. De KMO-portefeuilles vallen wel onder de de-minimisregeling.

Selectie aanmeldingen eerste wave

Er zijn verschillende soorten ondernemers die interesse hebben in CrossCare, met innovatieve diensten, producten en concepten, zoals eHealthtoepassingen, sensoren, trainingstechnieken voor zorgprofessionals of nieuwe voeding- en woonconcepten. De deadline voor de eerste aanmeldmogelijkheid was 15 juni. De komende maand wordt uit de aanmeldingen een eerste selectie gemaakt van ondernemers die in aanmerking komen voor CrossCare.

Tweede wave vóór 12 oktober 2016

De aanmeldingen voor de tweede wave moeten aangeleverd worden voor 12 oktober. Vul het aanmeldfiche in wanneer jouw concept, dienst of product bij CrossCare lijkt te passen en je in aanmerking wilt komen voor deelname aan het project. Het aanmeldfiche is te downloaden via www.crosscare.eu en dient compleet ingestuurd te worden via bedrijven@crosscare.eu.