Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Veel animo voor Mariadal Meeting

De eerste Mariadal Meeting in Roosendaal was een succes. In het voormalige klooster Mariadal kwamen op woensdag 21 mei meer dan honderd ondernemers uit Nederland en België samen om de kansen in de zorgeconomie te verkennen.

De ontmoeting was georganiseerd door de gemeente Roosendaal en de provincie Noord-Brabant. Zorgondernemers, zorginstellingen, onderwijs en overheid bogen zich over de vraag hoe innovaties versneld kunnen worden toegepast in de zorg. Aan bod kwamen onder meer de hobbels die ondernemers tegenkomen als ze zich in de wereld van de zorg begeven.

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal benadrukte in zijn openingswoord het 'bi-nationale' karakter van de ontmoeting. Dit werd onderstreept door het tweegesprek met de gedeputeerden Bert Pauli (provincie Noord-Brabant) en Peter Bellens (provincie Antwerpen). Er zijn verschillen in aanpak in beide landen. Juist daardoor kan uitwisseling van ideeën en ervaringen vruchtbaar zijn.

Het belang van die uitwisseling werd onderschreven door verschillende sprekers, onder meer van Rabobank Nederland, Jan de Rijk Logistics en het Vlaamse Aristoco International. Tijdens rondetafelgesprekken konden de deelnemers dieper ingaan op verschillende thema's, zoals het digitale ziekenhuis, thuiszorg en het Huis van Morgen.

De Mariadal Meeting vond plaats in een week waarin de Netwerkstad Roosendaal – Bergen op Zoom Brabant voor het voetlicht bracht als ondernemende en aantrekkelijke woon-, werk- en vestigingsregio. Er waren diverse evenementen zoals de 'Ravelijnlezing', 'ProefMei' en de 'Brabantse Waldag'.

Voor een impressie van de Mariadal Meeting, bekijk het filmpje.

- See more at: http://www.cic-westbrabant.nl/nieuws/veel-animo-voor-mariadal-meeting#sthash.QJmlGpFQ.dpuf