Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Van een kunstproject naar een muzikale beleving voor mensen met dementie

Kozie biedt mensen met dementie de mogelijkheid om op een intuïtieve en muzikale manier in verbinding te staan met hun omgeving. Er zijn twee varianten de KozieMe en de KozieWe.

Muzikale ervaring

Kozie is ontstaan uit het kunstproject Tactile Orchestra van Kunstlab Arnhem en Studio Roos Meerman. Een project waarin smart textile techologie wordt gebruikt om een gezamenlijke muzikale ervaring te maken. Zo ontstond Tactile Orchestra: een zacht wandobject dat reageert op aanraking. Bij iedere aanraking weerklinkt een instrument en als meerdere mensen het wandobject aaien, klinkt uiteindelijk het geluid van een heel strijkorkest.

KozieWe en KozieMe

Tactile Orchesta vormde de basis voor KozieWe. Een andere materiaalkeuze, andere kleuren en andere geluiden resulteerden in een aangepast wandobject dat is ontwikkeld ter stimulatie van zintuiglijke ervaringen. Inmiddels wordt KozieWe ingezet in zorginstellingen waar onder andere mensen met dementie en mensen met een ernstige meervoudige beperking verblijven. Vanuit het wandobject is het kussen KozieMe geïntroduceerd om het idee van het wandobject draagbaar en individueel toegankelijk te maken.

Meer informatie