Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Therapeutic Motion Simulation effectief bij patiënten met NAH

Uit onderzoek is gebleken dat Therapeutic Motion Simulation van VitaCare effectief werkt bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Vijf deelnemers hebben gedurende acht weken een oefeninterventie met TMS uitgevoerd en deelgenomen aan het onderzoek. Met dit onderzoek is naar antwoord gezocht op de vraag: Geeft interventie met TMS gedurende acht weken, bij NAH patiënten binnen de eerstelijns fysiotherapie, een verbetering te zien op activiteiten niveau?

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat TMS bij NAH patiënten verbetering geeft op activiteiten niveau. De deelnemers hebben de oefeninterventies met TMS als leuk, vernieuwend en afwisselend ervaren.

Therapeutic Motion Simulation (TMS) van VitaCare is in 2011 geïntroduceerd voor neurorevalidatie bij NAH. Het systeem bestaat uit een beweegplatform dat gesynchroniseerd is met speciaal voor dit doel geproduceerde films en geeft een multisensorische ervaring (gehoor, gezicht, gevoel en beweging).

Wilt u kennismaken met de Vita Care Powerseat? Bezoek dan het Huis van Morgen.