Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Testdag Orthomedic Bewust Vitaal

‘Voorkomen is beter dan genezen’, dat weten we allemaal ook ondernemers. Maar wat doet u om te voorkomen dat uw medewerkers uitvallen om gezondheidsredenen of als er binnen uw bedrijf een hoog ziekteverzuim is. Orthomedic Bewust Vitaal ondersteunt bedrijven om hier invulling aan te geven. “Wij streven naar een gezonde optimale inzetbaarheid van het personeel”, zo stelt directeur Jos Bergmans.

Bewust Vitaal brengt de fysieke en mentale gezondheidstoestand als ook de leefgewoontes van werknemers in kaart om vervolgens hierop te kunnen ingrijpen. Kern zijn de herhaalde Preventief Medische Onderzoeken en integrale op maat gemaakte keuringen en healthchecks.

Op donderdag 3 april heeft Orthomedic circa 20 vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties uitgenodigd om kennis te maken met de methodiek en uitleg te geven over de healthchecks. “Bedrijven zijn bijzonder geïnteresseerd in onze aanpak. Het terugdringen van verzuim levert hen direct voordeel op”, aldus Bergmans.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met Orthomedic.