Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Technologie ontmoet zorg tijdens NRC Live Zorgtech op 15 september

Een impuls van miljoenen; maar hoe wordt het écht beter?

eHealth krijgt een extra impuls van €20 miljoen, zo beloofde minister Edith Schippers tijdens de eHealth Week. En de overheid is niet de enige: Nederlandse investeringsmaatschappijen haalden dit jaar al €700 miljoen op voor startende medische bedrijven. Maar een échte impact maken in de zorg blijft moeilijk: Nog steeds kan maar 10% van de chronisch zieken zijn eigen medische gegevens bekijken en heeft maar 5% digitaal contact met de arts.

Omslag

Met een groeiend aantal ouderen en chronisch zieken is een omslag nodig om de zorg betaalbaar, bereikbaar en van hoge kwaliteit te houden. E-health, big data analytics, de smartphone, thuisdiagnostiek, 3d-printing, blockchain, serious games; nieuwe technologieën ontwikkelen zich in razend tempo en kunnen de motor zijn voor deze transitie. Maar de doorbraak binnen de zorg blijft vooralsnog uit: hoe kan dat beter?

Technologie ontmoet zorg

Op 15 september brengt NRC Live innovatie en zorg bij elkaar om te kijken hoe de stap van droom naar daad gemaakt moet worden. Met hoofdrolspelers en opinieleiders uit de zorg, politiek, wetenschap en bedrijfsleven gaan we in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de belangrijkste zorgtech-trends?
  • Hoe kan innovatie in de zorg doelmatiger verlopen?
  • Hoe betrek je de patiënt bij zijn eigen zorg?
  • Wat is er nodig voor een betere samenwerking?

Voor wie?

Zorginstellingen:
bestuurders, innovatiemanagers, adviseurs, ict-managers, beleidsmedewerkers innovatie, artsen
Zorgverzekeraars:
ceo’s, cto’s, cio’s, directie, manager zorg/zorginkoop
Politiek:
directie, beleidsadviseurs & projectleiders zorg(innovatie)
Bedrijfsleven:
consultants, ondernemers, investeerders in zorg/health

Meer informatie