Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Symposium Tilburg Innovation Center

Op 3 februari 2015 organiseert Tilburg Innovation Center een symposium over het synchroniseren van zorg,privé en werk. Vanaf 13.30 uur zijn medewerkers van professionele  (thuis)zorgorganisaties,  verzekeringsmaatschappijen, ondernemers en overige belangstellenden welkom in Villa Media, Tivolistraat 6, Tilburg.

Er staan grote veranderingen aan te komen wat de inrichting van zorg betreft. Werkgevers zullen gaan anticiperen, verlies van productiviteit door mantelzorg is dat nog acceptabel? Werknemers zullen anticiperen en van werkgevers faciliteiten vragen, tot hoever is dat acceptabel? Sluit het systeem van ARBO-diensten, bedrijfsartsen en HRM-managers wel voldoende aan op aanbod van zorg in de thuissituatie? Graag presenteert TIC haar bevindingen van het afgelopen jaar op een mini-symposium.

  • Wat zijn de ontwikkelingen wat betreft de afstemming van (mantel)zorg, privé en werk?
  • Hoe ervaren (mantel)zorgverleners dit?
  • Hoe ervaren werkgevers dit?
  • Welke sociale innovaties of systeeminnovaties kunnen antwoorden geven?

Een aantal sprekers zullen hun visie geven op dit thema vanuit verschillende invalshoeken:

  • Saskia Smeenk van Smeenkzorginnovaties over hoe zorgt je als (mantel)zorger.
  • Ron Jalving van TIC over de resultaten van onderzoek naar afstemming van zorg, werk en privé,
  • Paul Peter Lambooy van Creq over hoe organiseer je de zorg middels ICT?

Daarnaast presenteren we verschillende innovaties op zorggebied en zullen we natuurlijk passend afsluiten met een netwerkborrel.

Aanmelden via events@t-ic.nl.

3 februari symposium Zorg, werk en privé
Villa Media, Tivolistraat 6, Tilburg