Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Subsidie beschikbaar voor innovatieve MKB’ers

Ben of ken je een innovatieve MKB-er die actief is in West-Brabant? Dan kun je nu tot € 24.999,- subsidie aanvragen om jouw initiatief van de grond te krijgen.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de subsidie als je project:

  • Gericht is op het ontwikkelen van nieuwe manieren van produceren of nieuwe businessmodellen. 
  • Zich bevindt in de start- of experimentele fase.
  • Zich afspeelt binnen de sectoren maintenance, logistiek, biobased economy, hightech systemen en materialen, vrijetijdseconomie en agrofood.
  • Uitgevoerd wordt in de regio West-Brabant.

Aanvragen subsidie

Je kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier met de verplichte bijlagen in te vullen. Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingevuld. We adviseren je daarom de voorwaarden om subsidie te krijgen goed te bestuderen.

Beoordeling aanvraag

De aanvraag wordt getoetst op volledigheid. Een stuurgroep van wethouders economie uit de regio, beoordeelt daarna je aanvraag.

De Provincie Noord-Brabant verleent deze subsidie om het innovatieklimaat in West-Brabant te versterken. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de regio, heeft de provincie het samenwerkingsverband Regio West-Brabant gevraagd de regeling uit te voeren.

Meer informatie of vragen

Neem dan contact op met Heleen van Exsel van Regio West-Brabant via (076) 502 72 19 of heleen.vanexsel@west-Brabant.eu. Op de website vind je meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.