Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Studenten maken kennis met zorginnovaties

De zorg verandert en dat vraagt om nieuwe oplossingen. In het Huis van Morgen kunnen studenten met deze zorginnovaties kennismaken. Maar dat niet alleen, ze kunnen ook meedenken over nieuwe zorgproducten en diensten, instructie geven aan cliënten en onderzoek doen.

Op woensdag 20 mei hebben vier groepen studenten kennis gemaakt met het Huis van Morgen. Karin van Beers van het Care Innovation Center West-Brabant gaf een korte presentatie waarna de studenten zelf in het ‘huis’ de innovaties konden bekijken en uitproberen.

De reacties van zowel docenten, als studenten waren positief. Het gaf hen een goed beeld van de nieuwe mogelijkheden in de zorg die er voor kunnen zorgen dat mensen langer in goede gezondheid thuis kunnen wonen.

De komende weken staan er meer bezoeken aan het Huis van Morgen gepland. Deze bezoeken vormen het startpunt van de wijze waarop het Kellebeek College zorginnovatie gaat inbedden in het onderwijs. Doel daarbij is dat als de studenten straks van de opleiding komen, ze goed voorbereid zijn op het (toekomstige) werkveld.