Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Studenten Kellebeek College maken kennis met het Huis van Morgen

De scholen zijn weer begonnen. Ook de studenten van het Kellebeek College zijn gestart met hun eerste lesweek. Tijdens de introductieweek maken zij kennis met het Huis van Morgen. “Vaak zijn de studenten eerst nog wat afwachtend maar als ze aan de slag gaan met producten vinden ze het heel interessant”, aldus Petra Graven van het Huis van Morgen.

 

 

Om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven verlenen is het van belang om gebruik te maken van innovatieve hulpmiddelen en nieuwe technologieën. Het Huis van Morgen geeft studenten van het Kellebeek College inzicht in die mogelijkheden. Zij kunnen hier producten bekijken, uitproberen, lenen en er zelf mee aan de slag gaan. Zo zijn zij goed voorbereid op het werkveld.

Robot Zora die gymnastiekles geeft, zelf je bloedsuiker meten, alarmering voor medicatie, met één knop altijd in verbinding staan met familie, een scootmobiel zo groot is als een reiskoffertje, een digitale klok die structuur geeft, een vestje waar je rustig van wordt, dit zijn allemaal nieuwe mogelijkheden in de zorg. De studenten zijn vaak verrast door de variëteit aan producten en mogelijkheden.

“Sommige studenten gaan voor een onderwijsopdracht op zoek naar een geschikt hulpmiddel in het Huis van Morgen. Weer andere testen een hulpmiddel bij een cliënt tijdens de stage. Omdat veel producten nog onbekend zijn, merken we dat studenten in het begin wat terughoudend zijn. Maar als ze eenmaal zien wat een product voor iemand kan betekenen in het dagelijks leven, begrijpen ze de meerwaarde en gaan ze ook meer openstaan voor andere innovatieve toepassingen.”