Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Student Eline Hamans geeft instructie in Huis van Morgen

Tweedejaars student Eline Hamans (19 jaar) van de opleiding Verzorgende IG aan het Kellebeek College bezocht onlangs met haar klas het Huis van Morgen op de Zorgboulevard. De slimme toepassingen gericht op zelfzorg spraken haar aan. Zij besloot, in overleg met haar werkbegeleider, om de opdracht GVO, Gezondheidsvoorlichting en Voeding, in het Huis van Morgen uit te voeren. Daarbij gaf zij instructie aan een zorgvrager over een hulpmiddel voor het aan- en uitrekken van steunkousen.

Eline gaf eerst uitleg over het hulpmiddel en het gebruik ervan. Vervolgens heeft ze samen met de zorgvrager de steunkous aan- en uit getrokken. Daarna heeft deze mevrouw zelf geoefend. Eerst ging het nog wat moeizaam maar al snel werd ze zelfverzekerder en begreep ze hoe het hulpmiddel werkt.

Eline is tevreden over de instructie: “Ik heb deze mevrouw laten zien dat met dit hulpmiddel het veel gemakkelijker is om steunkousen aan- en uit te trekken. Als ze nog een paar keer oefent dan lukt het haar om in de toekomst hier zelf mee aan de slag te gaan. Ik denk dat binnen zorginstellingen dit hulpmiddel een grote stimulans kan zijn voor zorgvragers om dat stukje zelfredzaamheid dat ze nog hebben hiermee te behouden”.

In het Huis van Morgen maken studenten van het Kellebeek College kennis met nieuwe producten en diensten die er voor kunnen zorgen dat mensen langer in goede gezondheid thuis kunnen wonen. Daarnaast kunnen zij hier, net als Eline, praktijkopdrachten uitvoeren en stage lopen. Op die manier raken de studenten bekend met zorginnovaties en weten deze toe te passen in het werkveld.