Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Stem op het CIC bij de Rabobank Clubkas Campagne

Binnenkort start de Rabobank Clubkas Campagne. Tijdens deze campagne mogen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op een of meerdere vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.

Het Care Innovation Center West-Brabant heeft zich aangemeld voor de Rabobank Clubkas Campagne. Ons doel is om financiële ondersteuning te krijgen voor het maken van een voorlichtingsfilm en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over zorginnovatie. Daarmee willen we studenten, zorgprofessionals, burgers, mantelzorgers en vrijwilligers informeren over allerhande producten en diensten die het mogelijk maken om langer in goede gezondheid zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

De Leden van de bank ontvangen voor de stemperiode per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van donderdag 2 april t/m dinsdag 14 april 2015 kunnen zij via een stemsite hun stem uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe dragen. Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne vindt u op de website van de Rabobank of download de flyer

Bent u lid van de Rabobank stem dan op het Care Innovation Center West-Brabant zodat we meer mensen kunnen informeren over de mogelijkheden op het gebied van zorginnovatie.