Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Social Innovation Award 2014

De Social Innovation Award is een prijs voor het meest veelbelovende initiatief op het terrein van social
innovation. De award wordt jaarlijks toegekend aan organisaties en initiatieven die een toonbeeld van
succesvolle ‘social innovation’ zijn. 


Social innovation is een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Social innovation begint bij personen en organisaties
die een maatschappelijk probleem zien en het plan opvatten er iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breed
initiatief van diverse partijen en personen, denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers. Het kan gaan om
lokale en regionale initiatieven, maar ook om complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal
niveau.

Komt uw organisatie inaanmerking voor deze award? Meld u zich dan voor 27 augustus aan op de website.