Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Smartphone als behandelcentrum

De smartphone als behandelcentrum of ziekenhuis? Dat gaat er zeker van komen. Uit de serie Startrek kennen wij al de Tricorder als optimaal gadget voor diagnostiek en behandeling. Maar ook de smartphone kan met de juiste app, sensor of bediening op afstand tal van medische en paramedische taken uitvoeren.

 

En met het oog op een flinke reductie op de bezoeken aan poliklinieken, huisartsenpraktijken en ligdagen in het ziekenhuis een interessante besparing op de kosten van de gezondheidszorg. Tevens geeft een dergelijk zorgvorm aan huis meer gemak, privacy is hospitality.

Telecare

Van oudsher is de telecare bij de cardiologie actief. Het controleren van hartritmestoornissen of hartfalen op afstand bestaat al tientallen Jaren. Relatief nieuw is het via Bluetooth contact maken met de patiënten-monitorapp op de smartphone. De cardio-app kan zo de specialist  direct op afstand informeren over de hartfunctie. De cardioloog neemt zo nodig maatregelen.

Medicatie valt eenvoudig aan te passen maar ook het online bijsturen van een pacemaker via deze hartmonitor behoort tot de mogelijkheden.

Moderne Baxterrol

De smartphone met medicijnapp als de nieuwe Baxterrol? Waarom ook niet. De medicijnapp kan de patiënt op de gewenste tijden herinneren aan de te gebruiken medicatie. Dit inclusief naam en beschrijving van de medicamenten en hun doseervorm. Eventueel ook te koppelen aan een medicijndispenser.

Verder kan de app ook bijhouden of de medicatie inderdaad is ingenomen. Er zijn ontwikkelingen richting gecompliceerde medicijnverstrekkingen zoals kankertherapie aan huis.

Als therapeut

Coachende apps en oefeningen vanuit de smartphoneapp zijn al redelijk ingeburgerd. Het begeleiden door de smartphone bij de oefening voor fysiotherapie, ergotherapie bij ouderen, GGZ-behandeling en het klaar maken van diëten zijn inmiddels gewoon verkrijgbaar. Dit al of niet gekoppeld aan blended care.

Cliënten waarderen health-apps op de smartphone als de eigen persoonlijk begeleider of behandelaar. Het ding weet precies wie je bent, hoe je je op dat moment voelt, wat ongewenste symptomen of bijwerkingen zijn en trekt resoluut aan de bel bij de menselijke zorgverleners als het mis gaat.

Laboratoriumbepalingen aan huis

Met de Lab On a Chip (LOC) vallen de 100 meest gangbare bepalingen aan bloed, urine of speeksel gewoon in de huiskamer of op bed uit te voeren. Geen venapunctie meer nodig. De smartphone verwerkt de gegevens, visualiseert de uitslagen, zet deze in het EPD en geeft ze door aan de zorgverlener.

Wij kennen dat al van bijvoorbeeld glucosemetingen, O2-saturatie en cholesterol in het bloed. Zulks kan echter op veel uitgebreidere schaal op vrijwel elk tijdstip en plaats.

In geval van het Orgaan Op een Chip (OOC) valt te denken aan het besturen van (geïmplanteerde) kunstorganen. Deze zijn zowel van buitenaf te controleren als aan te sturen via het behandelcentrum smartphone. Als eerste valt de kunstmatige pancreas te verwachten. Maar ook hart, longen, lever en bepaalde hormoonklieren komen in het vizier.

Injecties en vaccineren

Zet een doseer & prik-module op de smartphone en je kunt injecteren en vaccineren. Een dergelijke injector kan ook de componenten (droog of geconcentreerd aangeleverd) ter plekke gebruiksklaar mengen. Uiteraard met de controle van de badge en het registeren van een geslaagde toediening.

Kleine ingrepen

Van een geheel andere vraag is of de smartphone gekoppeld aan robotica ook kleine ingrepen kan uitvoeren. Te denken valt aan:

  • Wondverzorging
  • Het nemen en meteen ook maar analyseren van monsters of puncties
  • Het verwijderen van kleine objecten. Splinters, wratten, eeltknoppels, hechtingen e.d.

Levensreddend handelen

Dat de smartphone met een CPR-app kan helpen bij (het ondersteunen van reanimatie) is al enkele jaren dagelijkse praktijk. Alarmering, instructie van de uitvoerenden en koppeling aan een AED zijn normaal geworden.

Kortom, de nabije toekomst van de gezondheidszorg zit in jouw smartphone met de cliënt / patiënt ook deels in de eigen regie en management.

Bron: ICT & Health

Lees het volledige artikel