Proeftuin voor zorginnovaties

Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar. Dit doen we om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

Showroom Zorg van Nu vanaf 9 oktober in Rotterdam

In september presenteerde de Showroom Zorg van Nu zich voor de eerste keer op de 50 Plus beurs in Utrecht. De komende maanden is de Showroom zichtbaar op verschillende plaatsen in Nederland. Zo openen de initiatiefnemers op maandag 9 oktober een winkel aan de Lijnbaan 32 in Rotterdam.

Podium voor zorginnovatie

De Showroom Zorg van Nu is het vervolg op het project De Zorginnovatiewinkel on tour. Initiatiefnemers Waldemar Hogerwaard en Janneke Sluiter gaan de succesvolle elementen van dat project voor een groter publiek beschikbaar te maken. Onder de titel Showroom Zorg van Nu worden tijdens twee grote publieksbeurzen, De 50 plus beurs (sept 2017) en de Nationale Gezondheidsbeurs (feb 2018), in samenwerking met het ministerie van VWS ruim 145.000 burgers op creatieve wijze geënthousiasmeerd voor de mogelijkheden van digitale zorg en zorginnovatie. Met een Showroom Zorg van Nu (Showroom ZVN) op de beurzen en fysiek in het land krijgt dit project gestalte. De organisatie voldoet daarmee aan de vraag van bezoekers en ook gemeenten om door te gaan met het creëren van een podium voor zorginnovatie.

Opening op 9 oktober in Rotterdam

Op maandag 9 oktober 2017 wordt de Zorginnovatiewinkel / Showroom Zorg van Nu Rotterdam om 16.00 uur geopend. Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van VWS en Hugo de Jonge, wethouder Zorg te Rotterdam, geven deze dag het startschot met een ludieke, originele opening. Aansluitend aan de opening organiseert de Zorginnovatiewinkel een korte zorginnovatie medley. Ze tonen in korte presentaties een voorproef van de activiteiten die tot 1 februari gaan plaatsvinden op de Lijnbaan 32. Denk aan pitches van innovators, top-of-flop e-health, zorginnovatieloketten en informatieve symposia. De ruimte in Rotterdam staat ook ter beschikking voor organisaties die over zorginnovatie en eHealth willen praten. Heb je zelf een innovatie die je wilt tonen, meld je dan bij De Zorginnovatiewinkel.

Wil je bij de opening aanwezig zijn, meld je dan nu aan.

Aanmelden