SET-regeling is uitgebreid

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is per 1 februari uitgebreid. Naast een extra subsidie is de ondergrens voor een subsidieaanvraag verlaagd, zijn de opleidingskosten verruimd en de huidige beoordelingscriteria ingekort.

Het doel van de SET is om te zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. De regeling is bestemd voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen en borgen van bestaande e-health-oplossingen.

Sinds 1 februari is een extra subsidie beschikbaar als optionele voorfase van de SET van maximaal 20.000 euro. Deze is bestemd voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan. Dit helpt partijen om als vervolgstap tot een aanvraag voor de SET te komen.

Voor kleine zorgaanbieders is het nu gemakkelijker om een SET-aanvraag te doen. Het minimale subsidiebedrag gaat omlaag van 125.000 naar 50.000 euro. Aanvragers krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens van de opleidingskosten worden losgelaten.

Aanvragen voor de stimuleringsregeling kunnen doorlopend ingediend worden. Zie rvo.nl/set.